Hög prestanda. Låg kostnad. Helt enkelt.

Betala endast för vad du använder. Inga startavgifter. Inga avtalsperioder.

Här kan du enkelt ange de resurser du kommer behöva och få en tydlig bild över dina kostnader. Dina resurskostnader är timbaserade, det vill säga du ska beräkna dessa per timme och du har möjlighet att minska/öka dessa när du vill. Utöver dessa resurser tillkommer dina rörliga kostnader (utgående trafik), som du betalar per enhet och månad.

Resurs Mängd Timkostnad
Minne
0
CPU
0
Diskutrymme