Vi har ingen armé av advokater, så låt oss hålla det simpelt. Upptäcker du något som är otydligt så uppskattar vi om du kontaktar oss så vi kan förklara och åtgärda.

Kunden är kung

Vi ("Cloud Royale") lovar att alltid sätta dig ("Kunden") främst. Att alltid göra vad som är bäst för båda parter, men framför allt för dig. I gengäld hoppas vi att du vill göra detsamma tillbaka.

Var snäll

Vi hoppas vi kommer få äran att ha dig som kund under en lång tid framför. Under denna tiden kan det hända att du blir besviken på oss, men vi lovar att vi alltid ska göra allt vi kan för dig och för att förtjäna dig som kund.

Ingen uppsägningstid

Vi har ingen uppsägningstid. Du avslutar när som helst ditt konto via kontrollpanelen. Eventuella utnyttjade timmar fram till uppsägningens tidpunkt faktureras vid den påbörjade faktureringsperiodens slut.

Inget olagligt, tack

Detta inkluderar, men är inte begränsat till, spam, otillåten distribution, förtal, rasism, barnpornografi och andra otrevligheter. Känner du att du befinner dig i gråzonen, kontakta oss så kan vi diskutera det.

Ansvar

Vi har inga möjligheter att se vad du använder på dina tjänster till och kan därför heller inte ta ansvar för hur de används. Skulle vi upptäcka något olagligt kommer vi omedelbart ta kontakt med dig och vid behov ta åtgärd, exempelvis tillfälligt stänga av kontot.

Avtalsvillkor

Genom att skapa ett konto accepterar du dessa avtalsvillkor. Vi förbehåller oss rätt att när som helst ändra på dessa. Ändringar som innebär märkbara förändringar för dig meddelas via e-post. Det vill säga, vi kommer inte störa dig varje gång vi åtgärdar ett stavfel. :)

Friskrivning

Även om vi gör allt vi kan för att du ska få så hög driftsäkerhet och prestanda som det bara är möjligt, kan oförutsägbara händelser uppstå. Ingen kompensation ges som standard, men vid allvarliga situationer som uppstått på grund av grov vårdslöshet från vår sida kan undantag givetvis göras. Kompensation kan maximalt uppgå till föregående faktureringsperiods kostnad.

Kontaktuppgifter

Du ser själv till att alltid hålla dina betalnings- och kontaktuppgifter aktuella via din kontrollpanel. Vi tar inte något ansvar över eventuell förlust av data, inkomst eller motsvarande som orsakats av inaktuella betalnings- eller kontaktuppgifter.

Missbruk

För att kunna säkerställa en hög kvalitet behöver vi ta betalt. Vi förbehåller oss därför rätten att avsluta konton som försöker utnyttja avstängda virtuella servrar för kostnadsfri datalagring eller liknande. Vi vill att du ska kunna få pröva på och använda våra tjänster i lugn och ro—inte att du ska slippa betala.

Priser

Aktuella priser kan alltid hittas på sidan "Priser". Vi förbehåller oss rätten att göra mindre justeringar (upp till 1% per månad) av priserna utan förvarning. Större justeringar meddelas via e-post direkt till dig.

Produkt

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, med eller utan förvarning, återkalla, ändra eller avsluta någon av de funktioner eller tjänster som vi tillhandahåller.

Sekretess

Dina personuppgifter är viktiga för oss. Vi tar hantering av dessa på högsta möjliga allvar och i enlighet med personuppgiftslagen. Personuppgifter vi samlar in kommer endast användas för information som kan vara intressant eller viktigt för dig (exempelvis information via e-post gällande produktnyheter eller uppdaterade priser) samt för att säkerställa att din tjänst hos oss fungerar.

Uppsägning

Inga uppsägningstid råder. Uppsägning sker genom att du raderar ditt konto via kontrollpanelen. Eventuella utnyttjade timmar fram till uppsägningens tidpunkt faktureras vid den påbörjade faktureringsperiodens slut.